Izdelava montažnih hiš Javušnik

V podjetju Javušnik vam nudimo celotno lastno proizvodnjo – od poseka lesa do zaključnih del na montažni hiši, zato vam jamčimo vrhunsko kakovost in maksimalno prilagodljivost v vsaki posamezni fazi gradnje.

  Posek lesa

  V nizkoenergijske montažne hiše Javušnik vgrajujemo izključno slovenski les, večinoma iz lastnih gozdov iz območja Pohorja. Ker podpiramo domače in lokalno, ostalo hlodovino odkupimo od okoliških kmetov. Posek lesa izvedejo naši usposobljeni zaposleni.

  Prevoz na žago

  Po izvedenem poseku lesa v gozdu, z lastnim tovornim vozilom izvedemo transport hlodov na sedež podjetja, kjer se les skladišči do razreza na lastni žagi. Pred razrezom lesa strojno odstranimo lubje, ki se nato predela za okoliško vrtnarijo, kjer jo lahko uporabijo za urejanje okolic.

  Razrez hlodovine

  V podjetju Javušnik imamo na voljo dve liniji za razrez hlodovine, kjer izvedemo razrez v skladu s potrebami proizvodnje. S predelavo domačega lesa najmanj obremenjujemo okolje, ker za predelavo in prevoz porabimo manj energije, s tem posledično zmanjšamo izpuste CO2 v okolje.

  Sušenje

  Les, ki ga razrežemo na vnaprej določene dimenzije, posušimo v računalniško vodeni sušilnici lesa, na ustrezno vlago. Za ogrevanje celotne proizvodnje in sušilnice uporabljamo lesno biomaso, ki jo pridobimo iz odpadnega materiala, ki nastane pri predelavi lesa, odpadne dele v celoti recikliramo.

  Obdelava lesa

  Sušen les svojo pot nadaljuje v proizvodno halo, kjer se po potrebi dolžinsko in debelinsko lepi, skoblja ter obdeluje na računalniško vodenem stroju. Obdelava poteka v pokritih proizvodnih prostorih zato so materiali zaščiteni pred zunanjimi vremenskimi vplivi. Les je nato pripravljen za nadaljnjo obdelavo in sestavljanje sten.

  Sestava sten

  Vse elemente izdelamo s pomočjo računalniške in CNC tehnologije, kar nam omogoča izjemno natančno sestavo sten in resnično minimalne odmike. Sestava poteka v proizvodi hali na individualno prilagojenih delovnih mizah za sestavo sten, ki omogočajo lažje, hitrejše in natančnejše delo.

  Prevoz na lokacijo gradnje

  Vse prevoze potrebnega materiala na lokacijo gradnje izvedemo z lastnimi transportnimi sredstvi. Ker nismo odvisni od zunanjih prevoznikov, je dostava točna. Razpolagamo tudi z lastnim dvigalom, kar nam omogoča nemoteno delo. Časovni zamiki zaradi usklajevanja potreb po transportu in dvigalu tako nisi potrebni.

  Montaža hiše

  Postavitev montažne hiše na lokaciji gradnje naročnika, izvedemo z lastno montažersko ekipo, v pomoč pa nam je prav tako lastno avtodvigalo. V primeru ugodnega in lepega vremena, traja montaža od 3-4 dni odvisno od velikosti in zahtevnosti objekta. Montaža se lahko izvede na predhodno narejeno temeljno ali kletno ploščo.

  Zaključna dela

  Zaključna dela na izbrani nizkoenergijski montažni hiši se opravljajo v notranjosti že pokritega objekta. Ker je objekt po začetni montaži že zaščiten pred vremenskimi vplivi, se lahko dela nemoteno nadaljujejo, ne glede na vremenske razmere.

Montažne hiše Javušnik

Vaš sanjski dom.

Brezplačen katalog

Zagotovite si svoj izvod kataloga montažnih hiš Javušnik.