Konstrukcija Javušnik

Konstrukcijski sistem Javušnik je nizkoenergijski sistem gradnje montažne hiše in dosega toplotno prehodnost 0,110 W/m2K, kar ga že približuje pasivni obliki gradnje.

U-vrednost (W/m2K) predstavlja toplotno prehodnost skozi ovoj objekta, ki nam pove, koliko toplotne energije uhaja skozi gradbeni element. Čim nižja je U-vrednost, boljša je toplotna izolacija in večji prihranek energije.

Skupna debelina zunanje stene znaša 40,7 cm, skupna debelina izolacije pa 35 cm.

Zunanja stena Javušnik
Notranja stena Javušnik
Strop med etažo Javušnik
Strešna poševnina Javušnik
Strop mansarde Javušnik - Pohodno podstrešje
Okno Javušnik

Montažne hiše Javušnik

Vaš sanjski dom.

Brezplačen katalog

Zagotovite si svoj izvod kataloga montažnih hiš Javušnik.